Esquema comparatiu de Plató i S.Mill

 

PLATÓ S.MILL
Tendència filosòfica Idealista i racionalista Utilitarista i liberalista
Funció dins de l’Estat Correlació entre l’ànima i l’Estat (psicologia i política). Depenent del tipus d’ànima que ens domini tindrem una funció dins de la República. No fa partició de l’ànima i deixa en mans de cadascú el decantar-se per una professió o una altra.
Pedagogia Depenent del tipus d’ànima tindran un ensenyament o un altre. En el grau més elevat està l’ensenyament dels governants que dura fins els 50 anys. Creu que és important que es promogui la obligatorietat de l’ensenyament, independentment de la classe social d’una persona.
Política El govern ideal és en el que manen els filòsofs. Parla d’un Estat que controla tots els aspectes de la vida dels que l’integren. La democràcia és una de les formes injustes de govern (tot i que en la seva etapa crítica matisa una mica aquesta posició). L’Estat platònic no pretén avançar, ha d’estar sempre igual.

Defensor de la democràcia representativa i del liberalisme (mínima interferència de l’Estat en l’economia i en la vida privada de les persones).

Està influenciat per els ideals de la Il·lustració i per això serà partidari de que l’Estat busqui constantment el progrés.

Felicitat individual Els interessos particulars han d’estar sotmesos al bé comú i si cal s’ha de sacrificar la felicitat individual per la col·lectiva. Mentre la societat o l’Estat on visqui un individu sigui lliure i justa, aquest podrà exercir la seva llibertat i serà feliç. Ara bé a la felicitat completa només s’hi arriba si tothom és feliç.
Plaer La felicitat s’identifica amb el bé, no amb el plaer. El plaer (no individual sinó col·lectiu) és el que ens condueix a la felicitat. Hedonista universalista

 

Privacy Policy Settings