La pregunta (ii)

Aquí se us demana que expliqueu el significat (entre 5 i 20 paraules) de dues expressions o conceptes que apareixen en el text.

Explicar el significat vol dir que heu de definir les expressions i per fer-ho bé, tingueu en compte que:

  • Ho heu de fer utilitzant un llenguatge propi. És a dir, que si al text ja surt la definició de l’expressió no la podeu copiar literalment, heu de fer servir les vostres paraules.
  • Eviteu fer ús de les expressions del tipus “segons l’autor”: teniu un marge entre 5 i 15 paraules, no les gasteu dient obvietats, és evident que els conceptes són de l’autor del text (no cal fer-hi referència, és redundant) i és millor que aprofiteu el màxim nombre de paraules només per acotar el significat dels termes indicats en l’enunciat.
  • Tingueu en compte que sovint els filòsofs utilitzen termes amb un significat diferent al  nostre, per exemple quan Nietzsche parla dels aristòcrates es refereix als individus capaços d’acceptar la vida com a únic valor moral (i no a una classe social amb títol nobiliari).
  • També considereu que la mateixa paraula pot tenir sentits molt diferents depenent de l’autor, per exemple: “idea” per Plató, té un significat molt diferent al d’ “idea” per Locke.

En referència a aquests dos últims punts podeu consultar les definicions dels conceptes propis de cada autor en els enllaços següents:

Compilació dels enunciats de la pregunta II (i els textos de referència) de les PAU dels últims anys:

Privacy Policy Settings