La pregunta (iii)

En aquesta pregunta se us demana que expliqueu el sentit general, dins del pensament de l’autor, d’una afirmació extreta del text. També s’especifica que probablement haureu de fer referència a aspectes del pensament de l’autor que siguin pertinents, tot i que no apareguin en el text.

Per respondre bé a aquesta pregunta heu de tenir en compte dos aspectes previs:

  • Haver entès el text és fonamental. Necessiteu comprendre el missatge general del text per ubicar bé l’afirmació que us donaran.
  • Conèixer bé el pensament global de l’autor i entendre com es relacionen tots els aspectes d’aquest.

Evidentment, aquestes condicions s’apliquen a tot l’examen ja que, en essència, totes les preguntes fan referència al text i pressuposen un coneixement del pensament del filòsof en qüestió.

A partir d’aquestes consideracions us deixo uns consells que hauríeu de tenir en compte a l’hora d’elaborar la vostra resposta:

  • En primer lloc, heu de considerar que aquesta és la pregunta que més puntua de l’examen (3 punts) i això significa que heu de desenvolupar àmpliament la resposta.
  • Un error bastant comú és exposar la teoria sencera de l’autor en qüestió. No es tracta d’això, no és una exposició general del seu pensament”. Fer referència a aspectes del pensament de l’autor que no apareixen en el text no significa explicar tota la teoria de l’autor.
  • La pregunta sovint va precedida d’un “per què”, és a dir que se us demanen les raons que pot tenir l’autor per afirmar una qüestió determinada. Heu de pensar en els motius que condueixen al filòsof a fer l’afirmació, com ho justifica dins de la seva teoria. Això significa que molt probablement haureu de referir-vos a qüestions que no apareixen al text, però només aquelles que siguin pertinents.
  • L’eix de la resposta, per tant, ha de ser l’afirmació en qüestió: en els criteriss de correcció s’especifica que “és absolutament essencial i imprescindible que feu referència a l’afirmació de l’autor de la pregunta”. Es tarcta, doncs, de saber trobar el paper que aquesta afirmació juga dins del pensament de l’autor.
Per tenir una idea general del pensament global dels filòsofs de les PAU i entendre com els diferents aspectes de les seves teories estan relacionats, podeu consultar els següents enllaços. Aquí trobareu uns vídeos on explico, de forma esquemàtica, els aspectes més importants de la teoria de cada autor.

Compilació dels enunciats de la pregunta III (i els textos de referència) de les PAU dels últims anys:

 

Privacy Policy Settings