AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.

Textos i llibres

Per veure les parts de La Genealogia de la MoralSobre la veritat i la mentida en sentit extramoral de Nietzsche que poden aparèixer al text de l’examen de les PAU:

Genealogia de la Moral: 1era part 

Sobre veritat i mentida en sentit extramoral

Per obtenir els llibres sencers, altres obres de Nietzsche i llibres relacionats amb l’assignatura en general, podeu visitar els següents enllaços:

La genealogia de la moral de Nietzsche

Llibre sencer, en català. Traducció de Joan Leita, estudi preliminar de Josep-Maria Terricabres i propostes de treball i materials complementaris a càrrec d’Oriol Ponsatí-Murlà.

La genealogia de la moral de Nietzsche està considerada una de les obres principals de l’autor. En aquesta Nietzsche presenta una crítica radical a la moral occidental a partir de l’estudi de  l’origen dels seus principis, que ell situa en la figura de Sòcrates.

M’interessa

Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral de Nietzsche

Llibre sencer, en castellà. Edició preparada per Manuel garrido, també integra altres textos curts del filòsof.

Sobre la veritat i la mentida en sentit extramoral és el text on Nietzsche desenvolupa la seva crítica al llenguatge com a instrument de coneixement. Aquí Nietzsche ens parla dels conceptes relatius al coneixement humà i de la noció de veritat en tant que convencions arbitràries que amb el temps ha quedat fixades.

M’interessa

Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

Llibre resultat de la feina del grup de treball de filosofia ICE Josep Pallach de la UdG (2003-2005): Albert Piñero Subirana, Pau Rubert Vilar, Mercè Balcells Morell, Joan Canet Cabestany, Jordi Comas Noguera, Domènec Serra Luz.

Aquest llibré conté una sèrie de textos dels autors més representatius del programa de batxillerat (hi manca Locke) i algunes activitats per a cadascun dels textos, orientades a consolidar hàbits i rutines en relació a la lectura, l’escriptura i l’argumentació filosòfiques.

M’interessa

ATENA Lectures de Filosofia Batxillerat 2016-2017

A cura d’Antoni Bosch- Veciana, Pere de la Fuente, Eduard Gadea, Salvador López Arnal, Antoni Martínez-Riu i Miguel Martínez Llanas.

Aquest llibré conté obres curtes senceres o fragments de les obres de Plató, Descartes, Locke, J.S. Mill i Nietzsche. Els textos van precedits d’una breu introducció, que consitueix a més una nota biobibliogràfica de cada autor. Al final, els annexos donen indicacions sobre l’estructura de l’exercici i els criteris generals d’avaluació de l’examen d’Història de la Filosofia a les PAU.

M’interessa

Privacy Policy Settings