L’exercici 2

A aquesta pregunta se us demana que feu una comparació entre autors a partir d’un teoria o idea de l’autor del text. Aquí trobareu una sèrie d’indicacions per fer una bona comparació:

Aspectes formals

Als criteris de correcció s’especifica que teniu bastant marge de llibertat respecte la forma com compareu:

  • Podeu explicar les dues idees de forma independent i després redactar la comparació assenyalant les semblances i diferències.
  • Podeu comparar directament les dues idees des de bon principi assenyalant els punts que tenen en comú i els que els diferencien.
  • Podeu  explicar la teoria d’un dels autors i després escriure la de l’altre per contrast, és a dir, explicitant els aspectes en que s’apropa o es distancia respecte el primer.

Qualsevol de les tres maneres és vàlida i això no afectarà a la puntuació de la resposta.

Aspectes de contingut

És molt important que demostreu que enteneu bé les dues idees que esteu comparant, per tant, no val dir només que les dues tesis s’assemblen o a l’inversa, heu d’explicar bé per què són semblants o no. En aquesta pregunta (i de fet, també en la 3 i la 5) es valora molt que raoneu la resposta.

Dit això tingueu en compte vàries qüestions:

No esteu obligats a fer una comparació amb un altre dels autors que entren a selectivitat, podeu triar el filòsof que vulgueu; ara bé, segurament teniu un coneixement més ampli dels autors de la selectivitat que dels altres, per això és recomanable que n’escolliu un d’aquests.

També tingueu en compte que no sempre podreu comparar l’autor del text amb qualsevol altre. Per exemple, si us demanen que compareu la concepció ètica o polítca d’S.Mill amb la d’un altre filòsof, difícilment podreu escollir Descartes (que va escriure molt poc sobre aquests temes i la comparació seria molt pobre).

Hi ha autors que donen més joc a l’hora de contrastar les seves teories perquè tenen idees oposades. Un exemple d’això poden ser Descartes i Hume, Kant i Mill o Plató i Nietzsche.

Per veure els aspectes comparables entre els autors podeu visitar la pàgina comparacions de cadascun d’ells:

Compilació dels enunciats de l’Exercici 2 (antiga pregunta 4) de les PAU dels últims anys:

Privacy Policy Settings