La pregunta (i)

En aquesta pregunta us demanen que expliqueu les idees principals del text i com aquestes apareixen relacionades, en d’altres paraules, se us demana que feu un resum. Aquí teniu uns quants consells que us poden ser útils a l’hora de respondre aquesta pregunta:

Per dur a terme un bon resum heu d’esbrinar tema central del text, això significa que heu de buscar quin és el missatge de l’autor, què ens vol dir. Aquest aspecte és fonamental, penseu que l’examen sencer és un comentari de text, per tant és imprescindible que capteu la idea principal del text, perquè us ajudarà a respondre la resta de preguntes.

Llegiu atentament el text, les vegades que faci falta, fixeu-vos en l’estructura, els signes de puntuació, el nombre de frases que hi ha (us pot ajudar a ordenar les idees de l’autor).

Us serà molt pràctic si subratlleu, encercleu o assenyaleu els conceptes més importants.

És aconsellable que us feu un esquema del text i, si cal, del resum que fareu (de fet, aquest consell val també per la resta de preguntes, excepte la 2).

Redacteu el resum seguint les indicacions de la pregunta, fixeu-vos bé amb els que se us demana, sempre s’especifica l’interval del nombre de paraules que ha de tenir el resum (entre 40 i 60, entre 60 i 80 etc.). Per regla general i a no ser que feu una lletra molt gran o molt petita, 10 paraules són una línia.

Un cop escrit, repasseu la puntuació (les comes, els punts etc.) i l’ortografia, són aspectes importants a l’hora de puntuar la resposta.
Privacy Policy Settings