Textos i llibres

Per veure les parts de La República de Plató que poden aparèixer al text de l’examen de les PAU:

 La República: Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535a (en castellà).

Per obtenir el llibre sencer, altres obres de Plató i llibres relacionats amb l’assignatura en general, podeu visitar els següents enllaços:

La República de Plató

Llibre sencer, en castellà. Edició i introducció a cura de Miguel Candel. Traducció de Patrico de Azcárate.

La República (o de l’Estat) és l’obra amb que culmina l’etapa de maduresa del pensament de Plató; en aquesta hi trobem totes les idees que configuren la seva filosofia que es centraran en dos motius fonamentals pel pensament posterior. la identificació de la felicitat amb la virtut i la contraposició entre la ciència i l’aparença.

M’interessa

Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

Mercè Balcells Morell, Joan Canet Cabestany, Jordi Comas Noguera, Albert Piñero Subirana, Pau Rubert Vilar, Domènec Serra Luz.

Aquest llibré conté una sèrie de textos dels autors més representatius del programa de batxillerat i algunes activitats per a cadascun dels textos, orientades a consolidar hàbits i rutines en relació a la lectura, l’escriptura i l’argumentació filosòfiques.

M’interessa

ATENA Lectures de Filosofia Batxillerat 2018-2019

A cura d’Antoni Bosch- Veciana, Pere de la Fuente, Eduard Gadea, Salvador López Arnal, Antoni Martínez-Riu, Miguel Martínez Llanas i Manuel Sauté.

Aquest llibré conté obres curtes senceres o fragments de les obres de Plató, Descartes, Locke, Hume, Kant, J.S. Mill i Nietzsche. Els textos van precedits d’una breu introducció, que consitueix a més una nota biobibliogràfica de cada autor. Al final, els annexos donen indicacions sobre l’estructura de l’exercici i els criteris generals d’avaluació de l’examen d’Història de la Filosofia a les PAU.

M’interessa

Privacy Policy Settings