L’exercici 3

Aquesta és una pregunta d’opinió personal. L’enunciat us demana que raoneu a favor o en contra respecte una tesi extreta del pensament de l’autor.

Als criteris de correcció s’especifica que “es tracta d’avaluar una tesi que està relacionada amb les temàtiques que va tractar l’autor del text, però pot no estar directament relacionada amb la temàtica del text concret“.

L’afirmació està relacionada amb un tema tractat per l’autor però sigueu conscients que es pot tractar d’un tipus d’afirmació amb la qual l’autor del text no hi estaria d’acord, per això és aconsellable que no intenteu identificar-la com una opinió directe de l’autor.

També heu de saber que no es tindrà en compte si la vostra opinió personal és similar a la del corrector o no, per tant, no intenteu endevinar què pensa el professor sobre el tema (entre altres raons, perquè és gairebé impossible saber-ho) i exposeu el vostre punt de vista de forma raonada. Per dur a terme això, aquí trobareu una sèrie de consells que us poden ser molt útils a l’hora de respondre:

  • Podeu posicionar-vos a favor, en contra o explicar les raons per les quals no teniu una postura clara sobre el tema de la pregunta. Allò important no és la opinió en sí mateixa, sinó com la defenseu.
  • Heu de tenir en compte que no podeu opinar de forma gratuïta: si la vostra única resposta és de l’estil “jo no estic d’acord amb això” o “sí, a mi em sembla bé el que diu” no puntuareu res en aquesta pregunta. Per altra banda, tampoc serà vàlida una opinió insultant, heu de mirar de ser respectuosos.

Per elaborar una opinió sobre qualsevol tema hi ha dos punts importants a considerar:

  • En primer lloc, heu de demostrar que enteneu el tema, és a dir que heu d’explicar una mica en què consisteix. Per exemple, si us pregunten la vostra opinió sobre l’ètica platònica (que diu que només les que coneixen el bé poden ser bons) abans haureu d’exposar el punt de vista de Plató. Aquest aspecte és molt important (en els criteris d’avaluació s’especifica que s’ha de valorar el grau de comprensió de la tesi que us presenten).
  • En segon lloc, heu de justificar el vostre punt de vista sigui quin sigui (a favor o en contra). Això significa que heu d’argumentar la resposta, expressar les raons per les quals opineu a favor o en contra del tema. Podeu posar exemples (sempre i quan siguin pertinents) que us ajudin a fonamentar la vostra postura i recórrer a les opinions d’altres autors per donar més consistència a la vostra resposta.

Si consulteu els enllaços següents, trobareu crítiques (algunes fetes per altres filòsofs) a les tesis principals dels autors i us poden ser molt útils a l’hora d’elaborar la pregunta d’opinió personal.

Compilació dels enunciats de l’Exercici 3 (antiga pregunta 5) de les PAU dels últims anys:

Privacy Policy Settings