Textos i llibres

Per veure les parts de L’Utilitarisme que poden aparèixer al text de l’examen de les PAU:

L’Utilitarisme: seccions II i IV (en aquest enllaç també hi ha la secció III).

Per obtenir els llibres sencers, altres obres d’Stuart Mill i llibres relacionats amb l’assignatura en general, podeu visitar els següents enllaços:

L’utilitarisme de John Stuart Mill

Llibre sencer, en català. Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text a cura de Miquel Costa. Edició especialment adreçada a estudiants i a lectors no especialitzats.

L’utilitarisme d’Stuart Mill és l’obra on aquest desenvolupa i defensa la seva teoria ètica. En aquesta desplega les seves idees ètiques fonamentals: la felicitat com a eix de la moral, la diferència qualitativa dels plaers i la identificació del bé amb la utilitat.

M’interessa

Noesi

A cura de José Vidal González Barredo

En la primera part del llibre s’examina com són les proves d’Història de la Filosofia de les PAU i es plantegen estratègies per donar respota a les cinc preguntes. I, en la segona part, es recullen els textos dels filòsofs que surten en la prova, introduïts per un resum biogràfic de cada autor, el seu context històric i filòsofic i una guia de lectura per ajudar a entendre les idees exposades en cada text; a continuació, s’analitza la vigència d’aquestes idees en el món actual;  i, per acabar, es proposa un model de prova resolt de l’autor treballat. 

M’interessa

Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

Mercè Balcells Morell, Joan Canet Cabestany, Jordi Comas Noguera, Albert Piñero Subirana, Pau Rubert Vilar, Domènec Serra Luz.

Aquest llibré conté una sèrie de textos dels autors més representatius del programa de batxillerat i algunes activitats per a cadascun dels textos, orientades a consolidar hàbits i rutines en relació a la lectura, l’escriptura i l’argumentació filosòfiques.

M’interessa

ATENA Lectures de Filosofia Batxillerat 2018-2019

A cura d’Antoni Bosch- Veciana, Pere de la Fuente, Eduard Gadea, Salvador López Arnal, Antoni Martínez-Riu, Miguel Martínez Llanas i Manuel Sauté.

Aquest llibré conté obres curtes senceres o fragments de les obres de Plató, Descartes, Locke, Hume, Kant, J.S. Mill i Nietzsche. Els textos van precedits d’una breu introducció, que consitueix a més una nota biobibliogràfica de cada autor. Al final, els annexos donen indicacions sobre l’estructura de l’exercici i els criteris generals d’avaluació de l’examen d’Història de la Filosofia a les PAU.

M’interessa

Privacy Policy Settings