AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.

Textos i llibres

Per veure les parts de L’Utilitarisme i Sobre la llibertat d’Stuart Mill que poden aparèixer al text de l’examen de les PAU:

L’Utilitarisme: seccions II i IV (en aquest enllaç també hi ha la secció III).

Sobre la Llibertat: secció IV

Per obtenir els llibres sencers, altres obres d’Stuart Mill i llibres relacionats amb l’assignatura en general, podeu visitar els següents enllaços:

L’utilitarisme de John Stuart Mill

Llibre sencer, en català. Estudi preliminar amb propostes de treball i de comentaris de text a cura de Miquel Costa. Edició especialment adreçada a estudiants i a lectors no especialitzats.

L’utilitarisme d’Stuart Mill és l’obra on aquest desenvolupa i defensa la seva teoria ètica. En aquesta desplega les seves idees ètiques fonamentals: la felicitat com a eix de la moral, la diferència qualitativa dels plaers i la identificació del bé amb la utilitat.

M’interessa

Sobre la llibertat de John Stuart Mill

Llibre sencer, en català. Traducció de Sira Abenoza i pròleg de Ferran Sáez Mateu.

Sobre la llibertat d’Stuart Mill és un dels textos fundacionals del liberalisme modern i un clàssic de filosofia política.  En aquesta obra Stuart Mill reflexiona sobre qüestions com la frontera entre la llibertat individual i la col·lectiva i la sobirania de les minories davant dels abusos de les majories socials i del govern.

M’interessa

Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

Llibre resultat de la feina del grup de treball de filosofia ICE Josep Pallach de la UdG (2003-2005): Albert Piñero Subirana, Pau Rubert Vilar, Mercè Balcells Morell, Joan Canet Cabestany, Jordi Comas Noguera, Domènec Serra Luz.

Aquest llibré conté una sèrie de textos dels autors més representatius del programa de batxillerat (hi manca Locke) i algunes activitats per a cadascun dels textos, orientades a consolidar hàbits i rutines en relació a la lectura, l’escriptura i l’argumentació filosòfiques.

M’interessa

ATENA Lectures de Filosofia Batxillerat 2016-2017

A cura d’Antoni Bosch- Veciana, Pere de la Fuente, Eduard Gadea, Salvador López Arnal, Antoni Martínez-Riu i Miguel Martínez Llanas.

Aquest llibré conté obres curtes senceres o fragments de les obres de Plató, Descartes, Locke, J.S. Mill i Nietzsche. Els textos van precedits d’una breu introducció, que consitueix a més una nota biobibliogràfica de cada autor. Al final, els annexos donen indicacions sobre l’estructura de l’exercici i els criteris generals d’avaluació de l’examen d’Història de la Filosofia a les PAU.

M’interessa

Privacy Policy Settings