Textos i llibres

Per veure les parts de la Fonamentació de la metafísica dels costums de Kant que poden aparèixer al text de l’examen de les PAU:

Kant: seleccions de Fonamentació de la Metafísica dels costums . Concretament: primera secció: “Transició del coneixement racional comú de la moralitat al coneixement filosòfic”. Paràgrafs 1-3, 8-13; segona secció: “Transició de la Filosofia moral popular a la Metafísica dels costums”. Paràgrafs 12-41, 46-54. L’enllaç porta a una versió en castellà del llibre sencer.

Per obtenir l’obra material i altres llibres relacionats amb l’assignatura en general, podeu visitar els següents enllaços:

Fonamentació de la metafísica dels costums

Traducció de Joan Leita

La Fonamentació de la metafísica dels costums és la primera obra sobre la moral de Kant.

Aquesta constitueix un intent de fonamentació de l’ètica, Kant desenvoluparà i justificarà la idea que la raó pot guiar-nos en les qüestions pràctiques, en el nostre actuar, en tant que agents morals.

M’interessa

Noesi

A cura de José Vidal González Barredo

En la primera part del llibre s’examina com són les proves d’Història de la Filosofia de les PAU i es plantegen estratègies per donar respota a les cinc preguntes. I, en la segona part, es recullen els textos dels filòsofs que surten en la prova, introduïts per un resum biogràfic de cada autor, el seu context històric i filòsofic i una guia de lectura per ajudar a entendre les idees exposades en cada text; a continuació, s’analitza la vigència d’aquestes idees en el món actual;  i, per acabar, es proposa un model de prova resolt de l’autor treballat. 

M’interessa

Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

Mercè Balcells Morell, Joan Canet Cabestany, Jordi Comas Noguera, Albert Piñero Subirana, Pau Rubert Vilar, Domènec Serra Luz.

Aquest llibré conté una sèrie de textos dels autors més representatius del programa de batxillerat i algunes activitats per a cadascun dels textos, orientades a consolidar hàbits i rutines en relació a la lectura, l’escriptura i l’argumentació filosòfiques.

M’interessa

ATENA Lectures de Filosofia Batxillerat 2018-2019

A cura d’Antoni Bosch- Veciana, Pere de la Fuente, Eduard Gadea, Salvador López Arnal, Antoni Martínez-Riu, Miguel Martínez Llanas i Manuel Sauté.

Aquest llibré conté obres curtes senceres o fragments de les obres de Plató, Descartes, Locke, Hume, Kant, J.S. Mill i Nietzsche. Els textos van precedits d’una breu introducció, que consitueix a més una nota biobibliogràfica de cada autor. Al final, els annexos donen indicacions sobre l’estructura de l’exercici i els criteris generals d’avaluació de l’examen d’Història de la Filosofia a les PAU.

M’interessa

Privacy Policy Settings