Textos i llibres

Per veure les parts del Segon Tractat sobre el Govern Civil de Locke que poden aparèixer al text de l’examen de les PAU:

Locke: seleccions del Segon tractat sobre el govern civil. Concretament: capítols I, II, III, V (seccions 26, 27, 31-34, 42-51) VIII i XIX (seccions 211-229). L’enllaç porta a una versió en castellà del llibre sencer.

Per obtenir l’obra material i altres llibres relacionats amb l’assignatura en general, podeu visitar els següents enllaços:

Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke

Llibre sencer, en castellà. Traducció introducció i notes a càrrec de Carlos Mellizo. Estudi preliminar de Peter Laslett i estudi de contextualització de Víctor Méndez Baiges.

El Segon Tractat sobre el Govern Civil de Locke està considerada una de les obres capdals del penament de l’autor. En aquesta Locke desplega la seva teoria política en la qual defensa una idea d’Estat fruit del pacte entre cituadans i basat en els drets naturals de les persones.

M’interessa

Noesi

A cura de José Vidal González Barredo

En la primera part del llibre s’examina com són les proves d’Història de la Filosofia de les PAU i es plantegen estratègies per donar respota a les cinc preguntes. I, en la segona part, es recullen els textos dels filòsofs que surten en la prova, introduïts per un resum biogràfic de cada autor, el seu context històric i filòsofic i una guia de lectura per ajudar a entendre les idees exposades en cada text; a continuació, s’analitza la vigència d’aquestes idees en el món actual;  i, per acabar, es proposa un model de prova resolt de l’autor treballat. 

M’interessa

Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

Mercè Balcells Morell, Joan Canet Cabestany, Jordi Comas Noguera, Albert Piñero Subirana, Pau Rubert Vilar, Domènec Serra Luz.

Aquest llibré conté una sèrie de textos dels autors més representatius del programa de batxillerat i algunes activitats per a cadascun dels textos, orientades a consolidar hàbits i rutines en relació a la lectura, l’escriptura i l’argumentació filosòfiques.

M’interessa

ATENA Lectures de Filosofia Batxillerat 2018-2019

A cura d’Antoni Bosch- Veciana, Pere de la Fuente, Eduard Gadea, Salvador López Arnal, Antoni Martínez-Riu, Miguel Martínez Llanas i Manuel Sauté.

Aquest llibré conté obres curtes senceres o fragments de les obres de Plató, Descartes, Locke, Hume, Kant, J.S. Mill i Nietzsche. Els textos van precedits d’una breu introducció, que consitueix a més una nota biobibliogràfica de cada autor. Al final, els annexos donen indicacions sobre l’estructura de l’exercici i els criteris generals d’avaluació de l’examen d’Història de la Filosofia a les PAU.

M’interessa

Privacy Policy Settings