Esquema comparatiu de Plató i Descartes

 

PLATÓ

DESCARTES

Estil

Obra extensa, escrita en forma de diàleg i per fer-se entendre sovint va recórrer al mite i la metàfora. Obra seguint el model científic; vol crear un mètode universal i segur; es tracta de reflexionar sobre veritats evidents.

Realitat (Metafísica)

Dos móns: L’Intel·ligible i el sensible, que és una còpia del primer. Tres substàncies diferenciades: Déu, Jo i el Món.

Coneixement

Els sentits només serveixen pel coneixement de l’aparença. La raó és la que ens condueix al món vertader. El coneixement és propi de l’ànima, és record. Dubtem dels sentits ja que les coses que em mostren són confuses i obscures; el coneixement clar i evident només ve donat per la raó que segueix un mètode basat en unes regles segures.

Idea

Realitat extramental, immaterial, eterna i invariable, que és el fonament i model dels objectes sensibles. N’hi ha de quatre tipus: de les coses, matemàtiques, de valors i la Idea de Bé, que és la mare, la causa de la resta d’Idees (Connexió amb l’ètica platònica). Representació mental. N’hi ha de tres classes: adventícies (provenen de l’experiència), factícies (construïm nosaltres combinant altres idees) i les innates (el pensament les posseeix per ell mateix). A partir de les Idees innates demostra l’existència de Déu.

Antropologia

Dualista: Home compost d’ànima (MI) i cos (MS), una unió antinatural, el cos és la presó de l’ànima (Carro alat). Dualista: Home compost per dues substàncies (pensament i extensió) connectades per la glàndula pineal.

Psicologia

Ànima tripartida, depenent de la part que ens domini tenim una funció social dins de la República (artesans, guerrers o filòsofs reis). La característica fonamental de l’ànima, el jo, és el pensament (res cogitans). No ho relaciona amb funcions socials dins d’un Estat.

Teologia

El demiürg platònic té la funció d’ordenar, inspirant-se en el MI crea el temps generant el MS sobre la jora (espai). Tot i això la representant de la divinitat en la filosofia platònica més que el demiürg (que és una metàfora) seria la Idea de Bé (causa i fonament de la resta d’Idees). Déu, la res infinita, és la substància més important. Tot i que en l’ordre del coneixement (ordo cognoscendi) la descubreixo en segon lloc, en l’ordre de les essències (ordo essendi) és creadora de les altres dues (jo i el món).

Finalitat

Els temes ètics i polítics són els més importants  (la metafísica té la funció de justificar el seu model d’Estat). Tota la seva filosofia està encarada a justificar la República. Davant de la decadència de la filosofia vigent, ens hem de desprendre del saber tradicional, la idea és fonamentar el coneixement a partir del seu mètode.  No té teoria ètica (moral provisional) ni política.

Privacy Policy Settings