Textos

 

Els enllaços següents us portaran als textos que poden entrar a l’examen de selectivitat:

Plató: La República: Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535a (en castellà).

Descartes: Meditacions Metafísiques; aquest enllaç us condueix al llibre sencer, però només us poden sortir textos de les parts I, II, V i VI.

Locke: Assaig sobre l’enteniment humà (Llibre I, capítol II, seccions 1-5; Llibre II, capítol VIII, seccions 1-26; Llibre IV, capítol II, secció 14; Llibre IV, capítol IV, seccions 1-12)*, i Segon tractat sobre el govern civil (Capítols I, II, III, VIII, i les seccions 211-229 del capítol XIX).

S.Mill: Secció IV de Sobre la Llibertat, i seccions II i IV de L’utilitarisme (en aquest enllaç també hi ha la secció III).

Nietzsche: Genealogia de la Moral ,1era part  i Sobre veritat i mentida en sentit extramoral.

 


Privacy Policy Settings