Esquema audiovisual

Per llegir bé l’esquema és aconsellable que canvieu la resolució del vídeo que ve per defecte i la passeu a HD

Enllaç

Enllaç directe: Filosofia d’S.Mill
Privacy Policy Settings