Esquema comparatiu de Locke i S. Mill

 

LOCKE

S.MILL

Tendència filosòfica

Considerat un dels pares del liberalisme Utilitarista i liberalista

Ideologia política

S’oposa a l’absolutisme monàrquic i defensa la monarquia parlamentària i la divisió de poders. Defensor de la democràcia representativa i del liberalisme.

Principi regulador

Hi ha una LLEI NATURAL (ningú pot atemptar en contra de la vida, salut o possessions dels altres) i en les societats polítiques el poder haurà d’assegurar aquests drets naturals dels homes. PRINCIPI DEL DANY: implica que la gent és lliure de fer el que li sembli convenient sempre i quan no perjudiqui els altres.

Consideració dels individus

S’arriba a les Societats Polítiques a través d’un pacte, un contracte fet entre els individus que decideixen instaurar un poder polític. Parteix de la idea de que els ciutadans són autònoms i tenen dret a decidir, a prendre decisions i no és legítima una sobirania que no es regeixi per la majoria. L’utilitarisme  té com a objectiu que el màxim nombre de persones obtinguin la felicitat. Però el fonament d’aquesta teoria  es troba en el que ell anomena la “dignitat humana”: qualsevol regla l’ha de tenir en comte,  per tant, l’ètica ha de valorar els individus autònoms i els seus drets com a éssers humans (fins i tot acollint-se en aquest argument defensa el vot femení).

Poder polític

El pacte instaura un poder polític que tindrà la funció de fer justícia, assegurar els drets naturals, fer lleis clares i fer-les complir. No s’ha d’intervenir en cap aspecte més, el poder té els seus límits en els drets privats. El poder de l’Estat ha de limitar-se als afers públics. Fins i tot a nivell econòmic, com més es limiti, millor. Però l’Estat no té dret a intervenir en la vida privada dels individus (sempre i quant no perjudiquin a ningú). També són fonamentals la llibertat de pensament i d’expressió.

 

Privacy Policy Settings