Esquema comparatiu de Locke i Nietzsche

 

LOCKE

NIETZSCHE

Tendència filosòfica

Empirista Vitalista

Coneixement

Percebem  la realitat a través de l’experiència, que és el substrat de les nostres idees,  que fonamenten el coneixement. Confia plenament en els sentits com a font de coneixement però no podem empresonar les experiències en idees o conceptes. Només podem captar la realitat mitjançant metàfores.

Món exterior

Pressuposem l’existència d’un món exterior com a causa de les nostres sensacions però no és un coneixement evident, sinó més aviat probable. Només existeix un món, el de la vida: la realitat és pur devenir i no té sentit buscar evidències d’aquesta, no en podem tenir un coneixement objectiu.

Postura política

S’oposa a l’absolutisme monàrquic i defensa la monarquia parlamentària i la divisió de poders. No té una postura política definida, però parla negativament tant de demòcrates com de socialistes.

Estat

Justifica la idea d’Estat que reguli la societat a partir de l’establiment d’un pacte entre els individus. El poder polític tindrà la funció de regular la vida pública i està sustentat en la voluntat de la majoria. Defensa l’individualisme  i rebutja l’Estat, el cataloga com “el monstre més fred”* que ens menteix dient-nos “jo sóc el poble”.
*Així parlà Zaratustra

 

Privacy Policy Settings