Esquema comparatiu de Descartes i Nietzsche

 

DESCARTES

NIETZSCHE

Tendència filosòfica

Racionalista Vitalista

Veritat

La filosofia hauria de ser un saber universal. Crea un mètode de coneixement per arribar a la veritat. La veritat és una il·lusió, tot són interpretacions.

Concepció de la realitat

Realitat composta de tres substàncies de naturaleses diferents: Déu (res infinta), jo (res cogitans) i el món (res extensa). Només existeix un món, el de la vida: la realitat és pur devenir.

Coneixement

No ens podem refiar de l’experiència sensible ja que podem dubtar-ne. Elabora el coneixement a partir de les idees innates del jo. Procedeix de forma deductiva relacionant conceptes. Confia plenament en els sentits com a font de coneixement.  La realitat és devenir i sempre és interpretació, no valen els conceptes (que l’ofeguen) només la podem captar mitjançant metàfores.

Déu

Déu, la res infinita, és la substància més important. En l’ordre de les essències (ordo essendi) és creadora de les altres dues (jo i el món). Déu ha mort i amb ell tots els transmóns inventats per la metafísica tradicional. Nega l’existència de qualsevol entitat superior a la realitat i la vida.

Antropologia

Dualista: home compost per dues substàncies: res cogitans  (el jo) i res extensa (el cos) connectades per la glàndula pineal. Monisme antropològic: no hi ha divisió entre cos i ànima, el cos com a essència de l’ésser humà.

 

Privacy Policy Settings