AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.

Textos i llibres

Per veure les parts de La República de Plató que poden aparèixer al text de l’examen de les PAU:

 La República: Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535a (en castellà).

Per obtenir el llibre sencer, altres obres de Plató i llibres relacionats amb l’assignatura en general, podeu visitar els següents enllaços:

La República de Plató

Llibre sencer, en castellà. Edició i introducció a cura de Miguel Candel. Traducció de Patrico de Azcárate.

La República (o de l’Estat) és l’obra amb que culmina l’etapa de maduresa del pensament de Plató; en aquesta hi trobem totes les idees que configuren la seva filosofia que es centraran en dos motius fonamentals pel pensament posterior. la identificació de la felicitat amb la virtut i la contraposició entre la ciència i l’aparença.

M’interessa

Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

Llibre resultat de la feina del grup de treball de filosofia ICE Josep Pallach de la UdG (2003-2005): Albert Piñero Subirana, Pau Rubert Vilar, Mercè Balcells Morell, Joan Canet Cabestany, Jordi Comas Noguera, Domènec Serra Luz.

Aquest llibré conté una sèrie de textos dels autors més representatius del programa de batxillerat (hi manca Locke) i algunes activitats per a cadascun dels textos, orientades a consolidar hàbits i rutines en relació a la lectura, l’escriptura i l’argumentació filosòfiques.

M’interessa

ATENA Lectures de Filosofia Batxillerat 2016-2017

A cura d’Antoni Bosch- Veciana, Pere de la Fuente, Eduard Gadea, Salvador López Arnal, Antoni Martínez-Riu i Miguel Martínez Llanas.

Aquest llibré conté obres curtes senceres o fragments de les obres de Plató, Descartes, Locke, J.S. Mill i Nietzsche. Els textos van precedits d’una breu introducció, que consitueix a més una nota biobibliogràfica de cada autor. Al final, els annexos donen indicacions sobre l’estructura de l’exercici i els criteris generals d’avaluació de l’examen d’Història de la Filosofia a les PAU.

M’interessa

Privacy Policy Settings