AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.

Textos i llibres

Per veure les parts de l’Assaig sobre l’enteniment humà i el Segon Tractat sobre el Govern Civil de Locke que poden aparèixer al text de l’examen de les PAU:

Assaig sobre l’enteniment humà (Llibre I, capítol II, seccions 1-5; Llibre II, capítol VIII, seccions 1-26; Llibre IV, capítol II, secció 14; Llibre IV, capítol IV, seccions 1-12)

Segon tractat sobre el govern civil (Capítols I, II, III, VIII, i les seccions 211-229 del capítol XIX)

Per obtenir els llibres sencers, altres obres de Lockei llibres relacionats amb l’assignatura en general, podeu visitar els següents enllaços:

Ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke

Llibre sencer, en castellà. Traduït per Edmundo O’Gorman i editat pel FCE (Fondo de Cultura Económica).

L’Assaig sobre l’enteniment humà de Locke està considerada una de les obres principals de l’empirisme modern. En aquesta Locke ens ofereix la seva teoria sobre els fonaments del coneixement i la comprensió humanes basades en la convicció que ho hi ha res en la nostra ment quan neixem i que les nostres idees només poden provenir de l’experiència.

M’interessa

Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke

Llibre sencer, en castellà. Traducció introducció i notes a càrrec de Carlos Mellizo. Estudi preliminar de Peter Laslett i estudi de contextualització de Víctor Méndez Baiges.

El Segon Tractat sobre el Govern Civil de Locke està considerada una de les obres capdals del penament de l’autor. En aquesta Locke desplega la seva teoria política en la qual defensa una idea d’Estat fruit del pacte entre cituadans i basat en els drets naturals de les persones.

M’interessa

Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

Llibre resultat de la feina del grup de treball de filosofia ICE Josep Pallach de la UdG (2003-2005): Albert Piñero Subirana, Pau Rubert Vilar, Mercè Balcells Morell, Joan Canet Cabestany, Jordi Comas Noguera, Domènec Serra Luz.

Aquest llibré conté una sèrie de textos dels autors més representatius del programa de batxillerat (hi manca Locke) i algunes activitats per a cadascun dels textos, orientades a consolidar hàbits i rutines en relació a la lectura, l’escriptura i l’argumentació filosòfiques.

M’interessa

ATENA Lectures de Filosofia Batxillerat 2016-2017

A cura d’Antoni Bosch- Veciana, Pere de la Fuente, Eduard Gadea, Salvador López Arnal, Antoni Martínez-Riu i Miguel Martínez Llanas.

Aquest llibré conté obres curtes senceres o fragments de les obres de Plató, Descartes, Locke, J.S. Mill i Nietzsche. Els textos van precedits d’una breu introducció, que consitueix a més una nota biobibliogràfica de cada autor. Al final, els annexos donen indicacions sobre l’estructura de l’exercici i els criteris generals d’avaluació de l’examen d’Història de la Filosofia a les PAU.

M’interessa

Privacy Policy Settings