AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.

Textos i llibres

Per veure les parts de les Meditacions metafísiques de Descartes que poden aparèixer al text de l’examen de les PAU:  Meditacions Metafísiques, Parts I, II, V i VI Per obtenir el llibre sencer, altres obres de Descartes i llibres relacionats amb l’assignatura en general, podeu visitar els següents enllaços:

Meditacions metafísiques de Descartes

Llibre sencer, en català. Traducció, guia de lectura, estudi preliminar i materials complementaris a cura de Miquel Costa

Les Meditacions metafísiques és una de les obres filosòfiques fonamentals del pensament cartesià. En aquesta Descartes ens presenta amb detall el seu sistema metafísic i engloba alguns dels eixos principals de la seva filosofia com la immaterialitat de l’ànima, l’existència de Déu i l’essència física i material del món.

M’interessa

Antologia de textos i exercicis per a la filosofia a batxillerat

Llibre resultat de la feina del grup de treball de filosofia ICE Josep Pallach de la UdG (2003-2005): Albert Piñero Subirana, Pau Rubert Vilar, Mercè Balcells Morell, Joan Canet Cabestany, Jordi Comas Noguera, Domènec Serra Luz.

Aquest llibré conté una sèrie de textos dels autors més representatius del programa de batxillerat (hi manca Locke) i algunes activitats per a cadascun dels textos, orientades a consolidar hàbits i rutines en relació a la lectura, l’escriptura i l’argumentació filosòfiques.

M’interessa

ATENA Lectures de Filosofia Batxillerat 2016-2017

A cura d’Antoni Bosch- Veciana, Pere de la Fuente, Eduard Gadea, Salvador López Arnal, Antoni Martínez-Riu i Miguel Martínez Llanas.

Aquest llibré conté obres curtes senceres o fragments de les obres de Plató, Descartes, Locke, J.S. Mill i Nietzsche. Els textos van precedits d’una breu introducció, que consitueix a més una nota biobibliogràfica de cada autor. Al final, els annexos donen indicacions sobre l’estructura de l’exercici i els criteris generals d’avaluació de l’examen d’Història de la Filosofia a les PAU.

M’interessa

Comparteix:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn